mapa
Muzeum to nasz dom - willa wybudowana prawie 100 lat temu. Niegdyś mieszkali tu ludzie, później swoje siedziby miały różne organizacje. Teraz przyszedł czas na skarby z przeszłości Zduńskiej Woli.

Zazwyczaj mieszkamy w jednej z sześciu sal. Są to: Izba Tkacka, Dawna Apteka, Sala Tradycji Przemysłowych i Salonik Mieszczański. Jest również sala dotycząca społeczności żydowskiej oraz życia społeczno-kulturowego. Każda z nich nawiązuje do miejsc, które naprawdę istnieją.

Dlatego stworzyliśmy Interaktywną Mapę, dzięki której oprowadzimy Cię po miejscach, z których pochodzimy lub tych bardzo nam bliskich. Poznasz historię miasta widzianą "oczami" eksponatów.

Możesz tworzyć ją razem z nami, wykonując twórcze zadania i przesyłając nam efekty. Umieścimy je na mapie.

Zwiedzaj oraz inspiruj się historią.

P.S Każdego dnia czekamy na Was w siedzibie muzeum. Spotkacie tam Przewodników, czyli nas: Buteleczkę Kingę, Filiżankę Franię, Zenona Puszeczkę i pozostałych. Słuchając uważnie naszych przeżyć, możecie zostać Łowcami Wspomnień i zdobyć nagrody. Do zobaczenia w muzeum.

O Projekcie


PROJEKT PT. "KONIEC I POCZĄTEK, CZYLI NOWE HISTORIE STARYCH RZECZY"

to:
 • ponad 30 warsztatów dla dzieci w wieku 9-12 lat, badających ekspozycję muzeum w odniesieniu do jej związków z przestrzenią miasta poprzez wykorzystanie form plastycznych, dźwiękowych, fotograficznych, metod twórczego myślenia;
 • "Przewodnicy Muzeum", czyli artystyczne odwzorowanie eksponatów;
 • dźwiękowa mapa miasta;
 • fotografie tworzone metodą fotografii otworkowej i analogowej;
 • miniinstalacje artystyczne w przestrzeni miasta;
 • trasa zwiedzania po muzeum wraz z folderem edukacyjnym dla dzieci i dorosłych;
 • interaktywna mapa miasta zawierająca efekty wszystkich warsztatów, stworzona na bazie wirtualnego spaceru dostępnego na stronie muzeum oraz udostępniona na wolnej licencji;
 • reklama promująca efekty projektu;
 • testowanie efektów w formie partycypacyjnej dla różnych grup odbiorców;
 • organizacja podsumowania projektu dla wszystkich uczestników;
 • gadżety promujące projekt.
 • KONCEPCJA:

      Wykorzystując zmysły i techniki twórczego myślenia, wraz z dziećmi zbadamy przestrzeń muzeum oraz umieszczone tam eksponaty i poszukamy na terenie Zduńskiej Woli miejsc, które nawiązują do muzealnych sal.
      Odnalezione punkty w przestrzeni miasta zamienimy na miejsca spotkań i warsztatów, których ideą jest integracja mieszkańców wokół tematu przewodniego sali muzealnej. Spoiwem przeszłości i przyszłości jest muzeum - skarbiec lokalnej tożsamości, odzwierciedlającej historię Polski, nierozerwalnie związanej z przestrzenią Zduńskiej Woli.
      Używając analogii, zagadek i zadań przeprowadzimy mieszkańców przez odkryte punkty styczne, zachęcając do inspirowania się historią i podejmowania własnych twórczych działań.
      Wszystko po to, aby ukazać ekspozycję muzealną, jako nierozerwalną część miejskiego "organizmu" (składającą się z rzeczy posiadających swoje historie, funkcje i przynależność do konkretnych miejsc), która zachęca współczesnych mieszkańców do podejmowania kulturotwórczych działań w najbliższej okolicy.

  GŁÓWNY CEL:

      Głównym celem projektu jest ukazanie ekspozycji muzealnej, jako inspirującej współczesnych mieszkańców do podejmowania twórczych działań w przestrzeni miasta.
      Projekt jest odpowiedzią na potrzebę obcowania z oryginałem i ukazania wartości muzealiów, jako istotnych czynników wzmacniających tożsamość kulturową, aktywność społeczną, a w szczególności działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
      Dzięki odczytywaniu przeszłości z muzealiów oraz powiązanej z nimi przestrzeni miasta (architektury, układu ulic, pomników, budynków), umożliwiamy wykorzystanie zdobytej wiedzy i odkrytych połączeń do dialogu, własnych przemyśleń, a tym samym odkrycia na nowo otaczającego nas dziedzictwa kulturowego i budowania swojej tożsamości.
      Do realizacji zaangażowaliśmy dzieci, które poprzez swoją wnikliwość i wyobraźnię pozwolą na nowo odkryć potencjał muzealnych eksponatów.
      Wykorzystując metody animacji społecznej, zachęcamy do udziału w projekcie nie tylko sympatyków lokalnej historii, ale także osoby niemające nawyku korzystania z oferty muzeum.
      Efekty projektu mają za zadanie uzmysłowić, iż muzeum jest symbolicznym końcem, ale może też być początkiem życia lokalnej społeczności i ukrytych w nim artefaktów. "Końcem", gdyż to tu przechowuje się pamiątki z przeszłości, "początkiem", ponieważ przeszłość inspiruje do podejmowania nowych działań.

  Autorka koncepcji i koordynatorka projektu:

  Gabriela Górska
  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola  Przewodnicy  Poniżej zanajdą Państwo zestawienie przedstawiające stworzone na zajęciach z dziećmi postacie, które połączono  tematycznie z wystawami w naszym Muzeum.  SIWOBRODY - Archeologia
  ZAPASKA
  - Pierwsze wzmianki
  BABCIA BARBARA CZÓŁENKO
  - Miasteczko Czekay
  STEFAN CZÓŁENKO
  - Izba tkacka
  MEZUZA
  - Zaginione Mezuzy
  BUTELECZKA KINGA
  - Dawna Apteka
  ZENIO PUSZECZKA
  - Tradycje przemysłowe i rzemieślnicze
  AFISZ KAZIMIERZ
  - Życie społeczno-kulturalne
  FILIŻANKA FRANIA
  - Salonik  Mieszczański z I poł. XXw.  Jak zwiedzać
  1. Interaktywna mapa zwiedzania to wirtualny spacer, dzięki któremu możemy zobaczyć do jakich miejsc nawiązują muzealne sale i eksponaty.

  2. Na stronie głównej dostępnych jest 9 tras, związanych z postaciami stworzonymi przez uczestników projektu.

  3. Każda postać oprowadza po miejscach, z których pochodzi lub tych do których nawiązuje.

  4. Klikając na rysunek wybranego “Przewodnika” przenosimy się na mapę, na której widoczne są zielone punkty, czyli miejsca związane z jego historią.
     
     NIEKTÓRE PUNKTY SĄ OD SIEBIE ODDALONE I NIE DA  SIĘ ICH ZWIEDZIĆ OD RAZU, JEDNYM CIĄGIEM!

     NALEŻY KLIKNĄĆ STRZAŁKĘ “POWRÓT” I WYBRAĆ KOLEJNY PUNKT Z MAPY.


  5. Wirtualny spacer możemy zacząć od dowolnego miejsca i kierując się strzałkami szukać ukrytych wiadomości, zadań i zagadek, a także efektów warsztatów.

  6.Gdy przejrzeliśmy już wszystko w danym miejscu, a strzałki nie “prowadzą” nas dalej, oznacza to, że trzeba kliknąć na strzałkę z napisem “powrót”. Wtedy nastąpi powrót na mapę danego przewodnika i pozwala na przejście w kolejne miejsca.


  Regulamin  Regulamin zamieszczania fotografii, prac plastycznych, muzycznych i literackich na Interaktywnej Mapie projektu:
  „Koniec i początek, czyli nowe historie starych rzeczy”


  1. Interaktywna Mapa umożliwia umieszczanie fotografii, prac plastycznych, muzycznych i literackich, będących odpowiedzią na zadania umieszczone mapie.

  2. Użytkownicy strony, którzy chcą, aby ich prace zostały umieszczone na Interaktywnej Mapie, wysyłają swoje utwory na adres e-mail: 

  3. Przesłanie fotografii, prac plastycznych, muzycznych i literackich na powyższy adres oznacza automatyczną zgodę autora na ich umieszczenie na stronie
  www.muzeumzdunskawola.pl/koniec-poczatek .
   
  4. Strona działa na zasadach wolnych licencji CC BY-SA, co oznacza, że każda osoba pobierająca treści oznaczone tym skrótem zobowiązana jest uznać ich autorstwo na tych samych warunkach jak w źródle.

  5. Fotografie oraz prace plastyczne, muzyczne i literackie można podpisywać:
  - Inicjałami
  - Imieniem i nazwiskiem
  - Pseudonimem (jednak prawdziwe dane osobowe należy przesłać do wiadomości Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, w celu umożliwienia ustalenia autorstwa).

  6. O umieszczeniu, fotografii, pracy plastycznej, muzycznej lub literackiej na stronie decyduje koordynator projektu powołany przez dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

  7.  W razie wątpliwości wszelkie zapytania należy kierować pod adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.  Twórcy projektu

  Wykonanie:


  Gabriela Górska - autorka i koordynatorka


  Tomasz Polkowski - konsultacja merytoryczna


  Marta Gmyrek - korekta


  Piotra Jaraszkiewicz - opracowanie graficzne i rysunki


  Seweryn Piekarczyk - projekt i wykonanie Interaktywnej Mapy 
  Teksty:


  Tomasz Polkowski


  Gabriela Górska

  Daniel Buszyński


  Marta Gmyrek